«Γνωρίζω τις Σχολές Αστυνομίας, Λιμενικού και Πυροσβεστικής»

Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση για μαθητές και μαθήτριες Γ Λυκείου

«Γνωρίζω τις Σχολές Αστυνομίας, Λιμενικού και Πυροσβεστικής»

Το Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης – ΚΕΣΥ Λάρισας δια των εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό σε συνεργασία με το ΚΕΣΥ Καρδίτσας και των αντίστοιχων εκπαιδευτικών

διοργανώνουν

Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση για μαθητές και μαθήτριες Γ Λυκείου με θέμα

«Γνωρίζω τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές Λιμενικού Σώματος και Πυροσβεστικής Ακαδημίας»

την Παρασκευή  5 Φεβρουαρίου 2021 και  ώρα 15:00 μέσω της πλατφόρμας WEBEX σε σύνδεσμο που θα σας κοινοποιηθεί από το σχολείο σας.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι:

15:00 Καλωσόρισμα στην εκδήλωση και σύντομη αναφορά τις Σχολές Αστυνομίας, Λιμενικού και Πυροσβεστικής από τους εκπαιδευτικούς Συμβουλευτικής στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

15:10 Παρουσίαση των Αστυνομικών Σχολών από στέλεχος της Αστυνομίας.

15:30 Παρουσίαση των Σχολών του Λιμενικού Σώματος από στέλεχος του Λιμενικού Σώματος.

15:50 Παρουσίαση των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας από στέλεχος της Πυροσβεστικής.

16:10 Υποβολή ερωτήσεων από τους μαθητές και τις μαθήτριες και απαντήσεις των ομιλητών.

16:20 Λήξη της εκδήλωσης.

Παρακαλούμε  να συνδεθείτε 10΄ νωρίτερα της προκαθορισμένης ώρας.