Αλλαγές στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Μικρό ενημερωτικό δελτίο με τις πρόσφατα νομοθετημένες αλλαγές στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.