Πανελλαδικές 2021: Επεξηγηματικό βίντεο για τον υπολογισμό των μορίων -Τι ισχύει με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των υποψηφίων, ο εκπαιδευτικός Γιώργος Χρονόπουλος (ΠΕ80 – Οικονομολόγος) δημιούργησε ένα σύντομο επεξηγηματικό βίντεο για τον υπολογισμό των μορίων.

Στο βίντεο φέρνει πρακτικά παραδείγματα, ώστε να καταδείξει την βαρύτητα των συντελεστών ανά επιστημονικό πεδίο.

memaska-foitites-mathites-taksi.jpg

Ποιοι είναι οι συντελεστές βαρύτητας

1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Ο εκπαιδευτικός υπενθυμίζει πως  το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών έχει συντελεστή 1,3, ενώ η Ιστορία 0,7/

2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

Στη Β΄ Ομάδα Προσανατολισμού συντελεστή 1,3 έχουν τα Μαθηματικά, ενώ 0,7 έχει η Φυσική.

3ο Επιστημονικό Πεδίο – Επιστήμες Υγείας και Ζωής

Το μάθημα της Βιολογίας έχει συντελεστή βαρύτητας 1,3, ενώ της Χημείας 0,7

4ο Επιστημονικό Πεδίο – Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

Τα Μαθηματικά Προσανατολισμού έχουν συντελεστή 1,3, ενώ η Οικονομία 0,7.

Πώς υπολογίζονται τα μόρια;

1)Αρχικά αθροίζονται όλοι οι βαθμοί που συγκέντρωσε ο υποψήφιος.

2)Στη συνέχεια, το άθροισμα αυτό πολλαπλασιάζεται επί δύο.

3)Στη συνέχεια, οι βαθμοί των δύο μαθημάτων με συντελεστή βαρύτητας πολλαπλασιάζονται ξεχωριστά με τον εκάστοτε συντελεστή. Το άθροισμα των δύο βαθμών που προκύπτουν, προστίθεται στο προηγούμενο γινόμενο.

4) Ο νέος βαθμός που διαμορφώνεται από την προηγούμενη πρόσθεση, πολλαπλασιάζεται επί 100. Αυτός ο τελευταίος πολλαπλασιασμός προσδίδει και τα μόρια του υποψηφίου.

Σε βίντεο η επεξήγηση με παραδείγματα, εδώ