Οι σπουδές στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης

Η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης διοργάνωσε εξ αποστάσεως ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού με θέμα: «Οι σπουδές στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης».
Σκοπός της ημερίδας  η εξ αποστάσεως σύγχρονη παρουσίαση των δύο τμημάτων της Ακαδημίας:
του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών που περιλαμβάνεται στο 1 ο Επιστημονικό Πεδίο του Μηχανογραφικού Δελτίου (Ανθρωπιστικών Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών) και
του Προγράμματος Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων που περιλαμβάνεται στο 2 ο Επιστημονικό Πεδίο του Μηχανογραφικού Δελτίου (Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών), για την έγκαιρη ενημέρωση μαθητών της Γ΄ ΓΕ.Λ.
Για τους γονείς, τους λοιπούς μαθητές, αλλά και για τον οιονδήποτε ενδιαφερόμενο,
η Ημερίδα είναι διαθέσιμη και από τον δίαυλο της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας στο Youtube