«Μαθαίνω για τα Νέα Τμήματα «

✅Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
✅Τμήμα Μουσειολογίας , Πανεπιστήμιο Πατρών
✅Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Ε.Κ.Π.Α.
✅Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου, Ε.Κ.Π.Α.
✅Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
από την εκδήλωση του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Β” Αθήνας  «Μαθαίνω για τα Νέα Τμήματα «.