Παρουσιάσεις 16 τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Οι παρουσιάσεις των τμημάτων

(Αρχιτεκτόνων Μηχανικών/ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών/Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Μηχανολόγων Μηχανικών/ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών/ Πολιτικών Μηχανικών / Φυσικοθεραπείας/ Ιατρικής) 

(Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού/ Κτηνιατρικής/ Ψηφιακών Συστημάτων / Νοσηλευτικής / Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας/ Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου   Περιβάλλοντος / Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού/ Διοίκησης Επιχειρήσεων)

όπως έγιναν από τους εκπροσώπους τους που συμμετείχαν στη διήμερη εκδήλωση ΣΠΟΥΔΑ…ΖΩ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

που διοργάνωσε το Κ.Ε.Σ.Υ. Λάρισας με άλλα Κ.Ε.Σ.Υ. στις 29 και 30 Μαρτίου 2021

 

είναι αναρτημένες εδώ (ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ) και εδώ 

με ημερομηνία 29 και 30 Μαρτίου