Προαγωγή – απόλυση μαθητών Γυμνασίου, Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021

Η Αριθμ. 55831/Δ2 απόφαση ”Προαγωγή-Απόλυση μαθητών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2020-2021” δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2095/τ. β΄/20-5-2021.

Η Απόφαση Αριθμ. Φ4/55515/Δ4 ”Προαγωγή – Απόλυση μαθητών/-τριών Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2020-2021” δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2093/τ. β΄/20-5-2021.

Ορίζουν τον τρόπο προαγωγής – απόλυσης χωρίς γραπτές εξετάσεις για το παρόν σχολικό έτος.Λήψη αρχείουΛήψη αρχείου