Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022.

Θέσεις εισακτέων και διαδικασίες.Λήψη αρχείου

Η προκήρυξη θα αναρτηθεί τις επόμενες ημέρες.