Μισό εισιτήριο σε όλους τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για όλη την θερινή περίοδο 2021 στο Αστικό ΚΤΕΛ Λάρισας

Μισό εισιτήριο σε όλους τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για όλη την θερινή περίοδο 2021 στο Αστικό ΚΤΕΛ Λάρισας

εδώ