Βράβευση Αριστούχων μαθητών/τριών από τη Eurobank 2021

«Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία».
Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό το έτος 2021 θα βραβευθεί με χρηματικό έπαθλο 800 ευρώ ο/η
μαθητής/τρια κάθε Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου της χώρας, ο/η οποίος/α φοίτησε κατά το
τρέχον σχολικό έτος στην τελευταία τάξη (Γ’ τάξη) και πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις με τη σειρά:

1η προϋπόθεση:
Φοίτησε κατά το σχολικό έτος 2020-21 και πήρε άριστα στο απολυτήριο, δηλαδή έχει βαθμό
απολυτηρίου 18,1 και άνω (ΓΕΛ: άρ. 104 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), όπως ισχύει, – ΕΠΑΛ: άρ. 118
του ν. 4610/2019 (Α΄ 70)).
2η προϋπόθεση:
Συγκέντρωσε τον υψηλότερο αριθμό μορίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις στο σχολείο του/της, ο
οποίος όμως θα πρέπει είναι από 18.000 μόρια και άνω.
Σημειώνεται ότι ο αριθμός μορίων πρέπει να αφορά στα κύρια μαθήματα στα οποία εξετάζονται
όλοι/ες οι μαθητές/τριες. Ο αριθμός μορίων των ειδικών μαθημάτων δεν λαμβάνεται υπόψη.