90%,10%, 5%…τι σημαίνουν τα ποσοστά;

Οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων τη χρονιά που αποφοιτούν από το Λύκειο και δίνουν Πανελλαδικές διεκδικούν το 90% των θέσεων εισακτέων που έχει η κάθε Σχολή.

Το 10% διεκδικούν χωρίς να δώσουν Πανελλαδικές Εξετάσεις και συμπληρώνοντας μόνο μηχανογραφικό δελτίο οι απόφοιτοι των προηγούμενων ετών κρατώντας τους βαθμούς που είχαν πάρει τη χρονιά αποφοίτησης. Από αυτό το 10%, το 6% ανήκει στους περυσινούς απόφοιτους και το 4% στους προπέρσινους.

Το 5% καθ΄υπέρβαση του αριθμού εισακτέων δίνεται σε υποψήφιους με σοβαρές παθήσεις οι οποίοι συμπληρώνουν μηχανογραφικό δελτίο χωρίς να δώσουν Πανελλαδικές Εξετάσεις και επιλέγονται με το βαθμό του απολυτήριου τους.