ΧΗ

Μονοπάτια σταδιοδρομίας για όσους έχουν σπουδάσει χημεία

To πάνελ αυτό πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαδικτυακής εκδήλωσης «Μονοπάτια Σταδιοδρομίας» στις 20 Φεβρουαρίου 2021. Διοργανωτής ήταν το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας. Συμμετέχουν δυο ακαδημαϊκοί [...]

ΠΠ

Μονοπάτια σταδιοδρομίας για όσους έχουν σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων

To πάνελ αυτό πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαδικτυακής εκδήλωσης «Μονοπάτια Σταδιοδρομίας» στις 20 Φεβρουαρίου 2021. Διοργανωτής ήταν το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας. Συμμετέχουν ένας ακαδημαϊκός [...]

meinschiff1-3422836_960_720

Μονοπάτια σταδιοδρομίας για όσους έχουν σπουδάσει ναυτιλιακά

To πάνελ αυτό πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαδικτυακής εκδήλωσης «Μονοπάτια Σταδιοδρομίας» στις 20 Φεβρουαρίου 2021. Διοργανωτής ήταν το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας. Συμμετέχουν ένας ακαδημαϊκός [...]

Καταγραφή

Μονοπάτια σταδιοδρομίας για όσους έχουν σπουδάσει επικοινωνία

To πάνελ αυτό πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαδικτυακής εκδήλωσης «Μονοπάτια Σταδιοδρομίας» στις 20 Φεβρουαρίου 2021. Διοργανωτής ήταν το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας. Συμμετέχουν ένας ακαδημαϊκός [...]

apothecary-730292_960_720

Μονοπάτια σταδιοδρομίας για όσους έχουν σπουδάσει φαρμακευτική

To πάνελ αυτό πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαδικτυακής εκδήλωσης «Μονοπάτια Σταδιοδρομίας» στις 20 Φεβρουαρίου 2021. Διοργανωτής ήταν το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας. Συμμετέχουν ένας ακαδημαϊκός [...]

λο

Μονοπάτια σταδιοδρομίας για όσους έχουν σπουδάσει πληροφορική

To πάνελ αυτό πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαδικτυακής εκδήλωσης «Μονοπάτια Σταδιοδρομίας» στις 20 Φεβρουαρίου 2021. Διοργανωτής ήταν το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας. Συμμετέχουν ένας ακαδημαϊκός [...]

Δίχως εικόνα

Υποψήφιοι με αναπηρία , ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία) και όσοι πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων_ Πανελλαδικές εξετάσεις

Η ΥΑ Αριθμ. Φ.251/22806/Α5 (1) »Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), [...]

istockphoto-1283141343-612x612

Επάγγελμα νοσηλεύτρια

Με τη Γιουρίνα Καρακάνου , νοσηλεύτρια, συζήτησε το YOURCAREER για τη φύση του επαγγέλματος, τις σπουδές, τις συνθήκες εργασίας σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, το [...]

Δίχως εικόνα

Οι σπουδές στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης

Η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης διοργάνωσε εξ αποστάσεως ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού με θέμα: «Οι σπουδές στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης». Σκοπός της ημερίδας  η εξ [...]