Δίχως εικόνα

Ποιες σχολές απαιτούν ειδικά μαθήματα

Για κάποιες συγκεκριμένες σχολές, το υπουργείο Παιδείας έχει θέσει ως προαπαιτούμενο τις προκαταρκτικές εξετάσεις σε ειδικά μαθήματα ή αθλήματα. Το πλήθος και το είδος των ειδικών μαθημάτων διαφοροποιείται ανάλογα με [...]