8 επιπεδα

Τα 8 επίπεδα προσόντων

To πλαίσιο ταξινόμησης των προσόντων, δηλαδή των τίτλων που κατέχει ο κάθε πολίτης και έχουν αποκτηθεί μετά την ολοκλήρωση μίας διαδικασίας μάθησης αποτυπώνεται στην εικόνα:

129515611_3538890402855750_6414695621252370538_o

Κάνε κάτι σήμερα…

Αφιερώστε λίγο χρόνο και αναρωτηθείτε: «Πώς οι πράξεις σας σήμερα μπορούν να επηρεάσουν το μέλλον σας;» Αγαπητέ μου εαυτέ, Τι μπορώ να εγκαταλείψω; Πόσο περίεργος [...]

diploma-152024_1280

Τι είναι το integrated master;

Σύμφωνα με το άρθρο 46 του νόμου 4485/2017 1. Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται σε Τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ’ ελάχιστον [...]