πυ

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε Πανελλαδικό επίπεδο το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022

Υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου Β της παρούσας προκήρυξης, δεν εμπίπτουν στα κωλύματα και επιθυμούν να εισαχθούν σε Σχολή της [...]

mainlogo_16_7_2019

Προαγωγή – απόλυση μαθητών Γυμνασίου, Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021

Η Αριθμ. 55831/Δ2 απόφαση ”Προαγωγή-Απόλυση μαθητών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2020-2021” δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2095/τ. β΄/20-5-2021. Η Απόφαση Αριθμ. Φ4/55515/Δ4 ”Προαγωγή [...]

ΠΡ

Επιλέγω τις διαδρομές μου γιατί… Υπάρχει λόγος

Έντυπο για εφήβους στην περίοδο της πανδημίας COVID-19 με τίτλο «Επιλέγω τις διαδρομές μου γιατί… Υπάρχει λόγος», που εκπόνησε επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας [...]