Καταγραφή

Ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο «Πρόσβαση των φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Τριτοβάθμια

Ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο «Πρόσβαση των φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας WEBEX, την Τετάρτη [...]

mainlogo_16_7_2019

πρόσβαση αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – τροποποίηση ΥΑ

Η Φ.153/ 64779 /Α5/4-6-2021 Τροποποιεί την με αριθμό Φ.153/79899/Α5/21.05.2019 (Β΄ 1904 και 1940) κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με [...]

αρχείο λήψης

Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022.

Θέσεις εισακτέων και διαδικασίες. Λήψη αρχείου Η προκήρυξη θα αναρτηθεί τις επόμενες ημέρες.

Δίχως εικόνα

Μετονομασίες Τμημάτων στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Στο ΦΕΚ 2348/Τ. Β΄/3-6-2021 Η YA Αριθμ. 59053/Ζ1:  Μετονομασία της Σχολής και του oμώνυμου Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η YA Αριθμ. 59036/Ζ1:  Μετονομασία [...]