Δίχως εικόνα

Διαδικτυακές ενημερώσεις μαθητών και μαθητριών Λυκείου

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος των διαδικτυακών ενημερώσεων μαθητών και μαθητριών Λυκείου στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως συμβουλευτικής υποστήριξης του τομέα Συμβουλευτικής στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό του Κέντρου [...]