Δίχως εικόνα

4ετής η φοίτηση στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης

Η ΥΑ Aριθμ. 20071 “Πρόγραμμα Σπουδών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού” δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5824/τ. β΄/30-12-2020 και εκσυγχρονίζει και επεκτείνει το [...]