ΠΠ

Μονοπάτια σταδιοδρομίας για όσους έχουν σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων

0

To πάνελ αυτό πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαδικτυακής εκδήλωσης «Μονοπάτια Σταδιοδρομίας» στις 20 Φεβρουαρίου 2021. Διοργανωτής ήταν το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας. Συμμετέχουν ένας ακαδημαϊκός [...]

Καταγραφή

Μονοπάτια σταδιοδρομίας για όσους έχουν σπουδάσει επικοινωνία

0

To πάνελ αυτό πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαδικτυακής εκδήλωσης «Μονοπάτια Σταδιοδρομίας» στις 20 Φεβρουαρίου 2021. Διοργανωτής ήταν το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας. Συμμετέχουν ένας ακαδημαϊκός [...]

meinschiff1-3422836_960_720

Μονοπάτια σταδιοδρομίας για όσους έχουν σπουδάσει ναυτιλιακά

0

To πάνελ αυτό πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαδικτυακής εκδήλωσης «Μονοπάτια Σταδιοδρομίας» στις 20 Φεβρουαρίου 2021. Διοργανωτής ήταν το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας. Συμμετέχουν ένας ακαδημαϊκός [...]

λο

Μονοπάτια σταδιοδρομίας για όσους έχουν σπουδάσει πληροφορική

0

To πάνελ αυτό πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαδικτυακής εκδήλωσης «Μονοπάτια Σταδιοδρομίας» στις 20 Φεβρουαρίου 2021. Διοργανωτής ήταν το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας. Συμμετέχουν ένας ακαδημαϊκός [...]

apothecary-730292_960_720

Μονοπάτια σταδιοδρομίας για όσους έχουν σπουδάσει φαρμακευτική

0

To πάνελ αυτό πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαδικτυακής εκδήλωσης «Μονοπάτια Σταδιοδρομίας» στις 20 Φεβρουαρίου 2021. Διοργανωτής ήταν το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας. Συμμετέχουν ένας ακαδημαϊκός [...]

ΧΗ

Μονοπάτια σταδιοδρομίας για όσους έχουν σπουδάσει χημεία

0

To πάνελ αυτό πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαδικτυακής εκδήλωσης «Μονοπάτια Σταδιοδρομίας» στις 20 Φεβρουαρίου 2021. Διοργανωτής ήταν το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας. Συμμετέχουν δυο ακαδημαϊκοί [...]

Δίχως εικόνα

Οι σπουδές στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης

0

Η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης διοργάνωσε εξ αποστάσεως ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού με θέμα: «Οι σπουδές στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης». Σκοπός της ημερίδας  η εξ [...]

istockphoto-1283141343-612x612

Επάγγελμα νοσηλεύτρια

0

Με τη Γιουρίνα Καρακάνου , νοσηλεύτρια, συζήτησε το YOURCAREER για τη φύση του επαγγέλματος, τις σπουδές, τις συνθήκες εργασίας σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, το [...]

ΜΑ

Μονοπάτια σταδιοδρομίας για όσους έχουν σπουδάσει μαθηματικά και στατιστική

0

To πάνελ αυτό πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαδικτυακής εκδήλωσης «Μονοπάτια Σταδιοδρομίας» στις 20 Φεβρουαρίου 2021. Διοργανωτής ήταν το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας. Συμμετέχουν δύο ακαδημαϊκοί [...]