Πηγή https://shsleaf.org/41576/showcase/book-or-movie/

Ταινίες VS Βιβλία

0

    Οι τρόποι ψυχαγωγίας στη σημερινή κοινωνία ποικίλουν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Οι πιο συνήθεις είναι οι ταινίες και τα βιβλία. Πολλοί παραγωγοί ταινιών [...]

τα παπουτσια 2

Το παιδί στο φανάρι

0

Μία φορά και έναν καιρό ήταν ένα παιδί που τον έλεγαν Χρήστο. Ήταν φτωχός και δεν είχε χρήματα να πάρει ούτε τα βασικά πράγματα που [...]