Οικογένεια3

Οικογένεια σε κρίση

Η οικογένεια είναι το κύτταρο της κοινωνίας, το σύνολο των ανθρώπων που συνδέονται με δεσμούς γάμου και συγγένειας και ζουν μαζί. Θεσμός αιώνιος, πήρε το [...]