Μπαταρίες αυτοκινήτων… ανακυκλώνονται;

Η μπαταρία ενός αυτοκινήτου ανακυκλώνεται μόλις σε ποσοστό 98%                 Όταν η μπαταρία ενός οχήματος πρόκειται να ανακυκλωθεί διαχωρίζεται σε διάφορα μέρη, πλαστικό , μόλυβδος και υγρό μπαταρίας,  που με τη σειρά τους μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Πλαστικό:Τα τεμάχια πολυπροπυλενίου πλένονται, στεγνώνονται και αποστέλλονται σε ένα πλαστικό ανακυκλωτή όπου τα τεμάχια τήκονται μαζί σε μια σχεδόν-υγρή κατάσταση. Το λιωμένο πλαστικό μεταφέρεται μέσω ενός μηχανισμού και τοποθετείται σε μικρά πλαστικά σφαιρίδια με ομοιόμορφο μέγεθος. Τα εν λόγω σφαιρίδια πωλούνται εκ νέου σε κατασκευαστές μπαταριών, και η διαδικασία ξεκινά και πάλι. Μόλυβδος:Τα πλέγματα μολύβδου, το οξείδιο Συνεχίστε την ανάγνωση →

Ανακύκλωση μπαταριών

Τι είναι η ανακύκλωση μπαταριών; Ανακύκλωση μπαταριών είναι η διαδικασία ανάκτησης και αξιοποίησης των υλικών που αποτελούν τις μπαταρίες, δηλαδή η απόσπαση των μετάλλων της μπαταρίας και η επαναφορά τους στον φυσικό και οικονομικό κύκλο, με την επαναχρησιμοποίηση τους για την κατασκευή νέων μπαταριών ή άλλων προϊόντων. Τελικός σκοπός της ανακύκλωσης είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών, καθώς και η μείωση του όγκου απορριμμάτων. Ποιες μπαταρίες μπορώ να πετώ στον κάδο ανακύκλωσης μπαταριών; Όλα τα είδη μπαταριών μέχρι 1500 γραμμάρια, είτε αυτές είναι πρωτογενείς (μίας χρήσης) είτε δευτερογενείς (επαναφορτιζόμενες). Για μεγαλύτερες μπαταρίες ή ηλεκτρικούς συσσωρευτές θα πρέπει να απευθυνθείτε Συνεχίστε την ανάγνωση →

Σωστή χρήση των μπαταριών

Η μπαταρία ή ηλεκτρικός συσσωρευτής  είναι η συσκευή η οποία αποθηκεύει χημική ενέργεια  και την αποδεσμεύει με τη μορφή ηλεκτρισμού. Οι μπαταρίες αποτελούσαν ενίοτε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας. Εκτός της ευρέως γνωστής χρήσης τους, να μετατρέπουν την χημική ενέργεια σε ηλεκτρική με αποτέλεσμα να θέτουν σε λειτουργία συσκευές όλων των ειδών, οι προηγμένες μπαταρίες έχουν την δυνατότητα να θέσουν σε λειτουργία οχήματα μικρού και μεγάλου μεγέθους, σκάφη, φωτοβολταϊκά συστήματα,  ανελκυστήρες και συναγερμούς. Εποχιακή χρήση μπαταρίας Φθινόπωρο: Πριν τη διακοπή της χρήσης Φορτίστε τη μπαταρία πλήρως, κλείστε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και, αν είναι δυνατό, αποσυνδέστε τη μπαταρία. Φυλάξτε σε δροσερό, Συνεχίστε την ανάγνωση →

Τι ακριβώς είναι η ΑΦΗΣ;

Το όνομα της ΑΦΗΣ προέρχεται από τα αρχικά Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών. Είναι μια εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπου συμμετέχουν όλοι οι εισαγωγείς φορητών μπαταριών και στην οποία έχει ανατεθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος η συλλογή και ανακύκλωση των φορητών μπαταριών. Στόχοι της ΑΦΗΣ είναι η ευαισθητοποίηση του πολίτη, η συμμετοχή όλων των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, η στήριξη των εισαγωγέων μπαταριών και η επίτευξη των στόχων συλλογής και ανακύκλωσης των φορητών μπαταριών που έχουν τεθεί τόσο από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όσο και από την Ελληνική. Τι ανταπόκριση βρίσκει η προσπάθειά σας από το ελληνικό κοινό;   Η ανταπόκριση του Συνεχίστε την ανάγνωση →

Ανακύκλωση μπαταριών

Τι είναι η ανακύκλωση μπαταριών; Ανακύκλωση μπαταριών είναι η διαδικασία ανάκτησης και αξιοποίησης των υλικών που αποτελούν τις μπαταρίες, δηλαδή η απόσπαση των μετάλλων της μπαταρίας και η επαναφορά τους στον φυσικό και οικονομικό κύκλο, με την επαναχρησιμοποίηση τους για την κατασκευή νέων μπαταριών ή άλλων προϊόντων . Ποια είναι η διαδικασία ανακύκλωσης μπαταριών; Μόλις η χρησιμοποιημένη μπαταρία βρεθεί στους κάδους της ΑΦΗΣ, οι αδειοδοτημένοι συλλέκτες της ΑΦΗΣ θα παραλάβουν τις μπαταρίες και θα τις στείλουν σε ειδικούς χώρους για αποθήκευση. Στη συνέχεια, στέλνονται σε εργοστάσια ανακύκλωσης στο εξωτερικό ώστε να διαχωριστούν τα συστατικά τους και να επανέλθουν στο ρεύμα της Συνεχίστε την ανάγνωση →