Διαδικασία μετά τη συλλογή λαμπτήρων

Μετά τη συλλογή τους, οι απόβλητοι λαμπτήρες μεταφέρονται σε ειδικά αδειοδοτημένους χώρους προσωρινής αποθήκευσης ΑΗΗΕ από μεταφορείς που διαθέτουν άδεια συλλογής-μεταφοράς ΑΗΗΕ και είναι εγγεγραμμένοι σε σχετικό Μητρώο που τηρείται στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ. Συνεργάτης της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ όσον αφορά στις ενέργειες και διαδικασίες της προετοιμασίας των αποβλήτων των λαμπτήρων για τη διασυνοριακή μεταφορά τους με τα αντίστοιχα παραστατικά είναι η Polyeco. Στη συνέχεια γίνεται διασυνοριακή μεταφορά των αποβλήτων λαμπτήρων με τη βοήθεια ειδικά αδειοδοτημένης εταιρείας. Η επεξεργασία των αποβλήτων λαμπτήρων γίνεται σε μονάδα ειδικής τεχνολογίας απορρύπανσης και επεξεργασίας λαμπτήρων. Τα υλικά που προκύπτουν από την επεξεργασία των λαμπτήρων είναι: Συνεχίστε την ανάγνωση →