Τα κέντρα συλλογής και επεξεργασίας ΟΧΤΖ στην περιοχή μας

Αφού ψάξαμε εντοπίσαμε δύο εγκεκριμένα κέντρα συλλογής και επεξεργασίας οχημάτων στην περιοχή της Θράκης. Το πρώτο βρίσκεται στον νομό Έβρου και συγκεκριμένα τον δήμο Αλεξανδρούπολης με την επωνυμία Κ.ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.  Το δεύτερο εντοπίζεται στο νομό Ξάνθης, στο δήμο Ξάνθης και φέρει το όνομα ΑΦΟΙ ΜΟΥΜΤΖΑΚΗ Ο.Ε. . Στοιχεία επικοινωνίας: Νομός Έβρου: Διεύθυνση: ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ , Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2551032169 Νομός Ξάνθης: Διεύθυνση: 3ο ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ , Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2541026655     Πηγή :  http://www.edoe.gr/paradosi-oximaton/

Οχήματα, ανακυκλώνονται ή όχι?

“Ολα τα οχήματα για τα οποία παύει να υφίσταται η συνήθης χρήση τους είτε λόγω παλαιότητας είτε λόγω άλλων αιτίων και ο ιδιοκτήτης του επιθυμεί την παράδοση των πινακίδων τους  μπορούν να ανακυκλωθούν . Συγκεκριμένα με το ΠΔ 116/2004 (ΦΕΚ 81 Α) ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο οι διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ και καθορίζονται τα μέτρα και οι όροι για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ). https://www.diaamath.gr