Ανακύκλωση γεωργικών φαρμάκων

Κατά τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων λαμβάνονται μέτρα προστασίας των υδάτων, του αέρα, του εδάφους αλλά και της πανίδας της χλωρίδας και των πολιτών. Στα επικίνδυνα απόβλητα περιλαμβάνονται και οι συσκευασίες των γεωργικών φαρμάκων. Τα γεωργικά φάρμακα διεισδύουν στον ανθρώπινο οργανισμό από το στόμα, το δέρμα και μέσω της αναπνοής προξενώντας ανεπανόρθωτες βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό. Για αυτό το λόγο  θα πρέπει να αφιερωθεί ιδιαίτερη σημασία στη σωστή διαχείριση και ανακύκλωση τους. Οι μεθοδολογίες διαχείρισης των κενών πλαστικών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο περιλαμβάνουν: α) την τεχνική του τριπλού ξεπλύματος, β) το ξέπλυμα υπό πίεση και γ) Συνεχίστε την ανάγνωση →

Ληγμένα φάρμακα:Καταστροφικά για το περιβάλλον

Τα ληγμένα φάρμακα έχουν καταστροφικές επιπτώσεις για το περιβάλλον. Κάθε άνθρωπος συνήθως μετά τη λήξη των φαρμάκων τα πετάει στους κοινούς κάδους απορριμμάτων, στο νεροχύτη ή ακόμη και στην αποχέτευση, όπου μέσω των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων καταλήγουν στο έδαφος και στον υδροφόρο ορίζοντα. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο περίπου 500.000.000 συσκευασίες φαρμάκων αχρησιμοποίητες ή ληγμένες απορρίπτονται στους κοινούς κάδους απορριμμάτων. Μερικά φαρμακεία έχουν ειδικούς πράσινους κάδους, όπου οι πολίτες πετούν τα φάρμακα που έχουν λήξει. Οι ποσότητες που συλλέγονται, στέλνονται σε ειδικές εγκαταστάσεις αδρανοποίησης και καύσης τους.  Όμως τι πρέπει να κάνουμε ως πολίτες? Επαναχρησιμοποίηση για κοινωνικό σκοπό Συνεχίστε την ανάγνωση →

Ανακύκλωση φαρμάκων

Πέρα από τις υπόλοιπες γνωστές, πλέον, σε όλους απειλές για το περιβάλλον, τα ληγμένα φάρμακα αποτελούν άλλη μια μεγάλη απειλή για τον πλανήτη. Η πλειοψηφία του κόσμου, μη γνωρίζοντας τις καταστροφικές επιπτώσεις για το περιβάλλον ή ίσως και αμελώντας το μέγεθός τους, μετά τη λήξη των φαρμάκων συνηθίζει να τα πετάει στους κοινούς κάδους απορριμμάτων, στο νεροχύτη ή ακόμη και στην αποχέτευση, όπου μέσω των μονάδων αστικών λυμάτων καταλήγουν στο έδαφος και στον υδροφόρο ορίζοντα, με αποτέλεσμα να επιβαρύνουν το ήδη επιβαρημένο οικοσύστημα. Μάλιστα, στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο περίπου 500.000.000 συσκευασίες φαρμάκων αχρησιμοποίητες ή ληγμένες απορρίπτονται στους κοινούς Συνεχίστε την ανάγνωση →