Άλλη μια σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος της . Μαζί με εσάς και εμείς όλον αυτόν τον καιρό συγκηνηθήκαμε, λυπηθήκαμε [...]

Τελική επίδοση – Μαθητές που προάγονται ή απολύονται.

ΑΠΟ: Εργαστήριο Πληροφορικής - Ιουν• 18•15
Τελική επίδοση – Μαθητές που προάγονται ή απολύονται.

ΤΜΗΜΑ:Α1 ΑΓΡΙΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14,0 ΑΚΡΙΒΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 13,2 ΔΡΑΓΑΤΣΙΚΗΣ ΠΟΛΥ 19,Ο ΖΙΩΖΙΩΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 17,3 ΖΙΩΖΙΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 15,7 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ 17,2 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ […]

Top