1 ΤΣΟΛΑΚΗΣ-ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ

Ο Πύργος Χαροκόπου, ένα μνημείο της τοπικής ιστορίας, από τον κ. Τσολάκη Βασίλειο

Ο Ομάδα της Σχολικής Βιβλιοθήκης, στα πλαίσια της εσωτερικής αξιολόγησης συνεχίζει τη δράση της σχετικά με την τοπική ιστορία διοργανώνοντας μια εκδήλωση – ομιλία με [...]