Στήλη: Η μουσική μας

REGGAE

Η reggae είναι ένα σύγχρονο μουσικό είδος που αναπτύχθηκε στη Τζαμάικα στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Πολύ γρήγορα εξελίχθηκε

ROCK/ METAL

Ο όρος ροκ στη μουσική, χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα είδη που προέκυψαν από την εξέλιξη του είδους του rock

Top