Στήλη: Εργασιακό περιβάλλον


Ισότητα των δύο φύλων στην αγορά εργασίας

  Οδηγία  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών


Τηλεργασία

Τηλεργασία είναι η μορφή εργασίας, η οποία έχει οργανωθεί και εκτελείται έκτος των εγκαταστάσεων του εργοδότη, από εργαζόμενους, που χρησιμοποιούν


ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ένα ετερογενές φάσμα ατόμων με ειδικές ανάγκες το οποίο κατηγοριοποιείται με βάση την αιτιολογία του προβλήματος, την  συμπτωματολογία, ή το


Κινηματογραφικές απεικονίσεις εργαζομένων γυναικών

  Τα γυναικεία επαγγέλματα μέσα απο τον κλασικό Ελληνικό Κινηματογράφο   Στο δεύτερο µισό του 20ου αιώνα , µετά από


Εργατικά ατυχήματα στην Ελλάδα

Εργατικά ατυχήματα στην Ελλάδα   Εργατικό ατύχημα είναι εκείνο που συμβαίνει στον εργαζόμενο κατά την διάρκεια της εργασίας ή με

Top