Σχολικές Καινοτόμες Δράσεις

ops

Το σχολείο μας επιλέχθηκε ανάμεσα στα 200 σχολεία Πανελλαδικά σε

προγράμματα καινοτόμων δράσεων του ΙΕΠ (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής). Οι δράσεις εντάσσονται σε δύο

μεγάλης κλίμακας Ευρωπαϊκά Έργα: το OpenDiscoverySpace, που υποστηρίζει

την παιδαγωγική αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών και το

InspiringScienceEducation, που δίνει έμφαση στα Μαθηματικά, στις Φυσικές

Επιστήμες και στην Τεχνολογία

Σχολιάστε

Top