Τηλεδιάσκεψη με θέμα την «ασφάλεια στο διαδίκτυο»

20150306_103624

Στις αρχές Νοεμβρίου το σχολείο μας παρακολούθησε τηλεδιάσκεψη με θέμα

«ασφάλεια στο διαδίκτυο» .Το σχολείο μας συνδέθηκε σε μια πλατφόρμα μαζί με

σχολεία απ’ όλη την Ελλάδα και οι μαθητές παρακολούθησαν με ενδιαφέρον την

παρουσίαση από τους ομιλητές .Στο τέλος, οι μαθητές έθεσαν τις ερωτήσεις και

τις απορίες τους σχετικά με την Ασφάλεια στο διαδίκτυο.

Top