ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

  • Από το 1956 λειτούργησε το Γυμνασιακό Παράρτημα Βλαχιώτη του Γυμνασίου Κροκεών .
  • Από το 1962 λειτουργεί ως αυτοτελές εξατάξιο Γυμνάσιο Βλαχιώτη.
Από το 1956 έως το 1969 το Σχολείο στεγαζόταν σε αίθουσες στην κεντρική οδό του χωριού .Από το  1970 το σχολείο στεγάζεται στο υπάρχον κτήριο .
ΣΗΜΑΤΑ ΓΥΜΝ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ
ΣΗΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΛΑΧΙΩΤΗ ΤΟΥ 1970
Top