Οι αφίσες των μαθητών για την ΕΙΡΗΝΗ!

Η εργασία αυτή έγινε στα πλαίσια του μαθήματος Θρησκευτικών για τον Προφήτη Μιχαία που ως κέντρο του κηρύγματος του είχε

Top