Σχολικός Εκφοβισμός

O ορισμός του Σχολικού Εκφοβισμού Ο εκφοβισμός ορίζεται ως «επαναλαμβανόμενη βία από ανικανότητα του θύματος να αμυνθεί και να προστατέψει τον εαυτό του». Πιο ειδικά, [...]

Χωρίς εικόνα

Σχολείο. Ανάμιξη των γονιών

Θράσος Τσαγγαρίδης, Αντρέας Σοφοκλέους,         Η σύγχρονη παιδαγωγική θεωρεί εκ των ων ουκ άνευ την ομαλή και συνεργατική σχέση γονέων/κηδεμόνων με τους εκπαιδευτικούς προς [...]