Πως γίνεται;

Έχετε απορίες σχετικά με τη διαχείριση των περιοδικών; Ίσως η λύση να υπάρχει ήδη. Για το http://schoolpress,sch.gr μπορείτε να βρείτε

Python

Η Python είναι διερμηνευόμενη (interprited), γενικού σκοπού (general-purpose) και υψηλού επιπέδου, γλώσσα προγραμματισμού.[1][2][3] Ανήκει στις γλώσσες προστακτικού προγραμματισμού (Imperative programming) και υποστηρίζει τόσο το διαδικαστικό (procedural programming) όσο και το αντικειμενοστρεφές (object-oriented programming) προγραμματιστικό

Λίγοι αριθμοί για την χρήση των περιοδικών

  Γενικά στοιχεία χρήσης της υπηρεσίας Ημερομηνία: 1/4/2014 Πλήθος περιοδικών: 377 Πλήθος τευχών ανά περιοδικό: 1 έως 10 (305 έχουν

Νέα δυνατότητα: Αλλαγή φόντου

Σας ακούμε. Έτσι με αφορμή ερώτηση μέλους του ΠΣΔ ενσωματώσαμε την δυνατότητα αλλαγής φόντου για τα περιοδικά. Η επιλογή είναι

Ελληνοποίηση θεμάτων

Ξεκινήσαμε προσπάθεια πλήρους εξελληνισμού των κειμένων που εμφανίζονται στα περιοδικά. Έτσι αν εντοπίσετε κάποια κείμενα (συστήματος που χρήζουν μετάφραση, ενημερώστε

Top