Χωρίς εικόνα

Νέα δυνατότητα: Αλλαγή φόντου

0

Σας ακούμε. Έτσι με αφορμή ερώτηση μέλους του ΠΣΔ ενσωματώσαμε την δυνατότητα αλλαγής φόντου για τα περιοδικά. Η επιλογή είναι διαθέσιμη μέσω του διαχειριστικού περιβάλλοντος των περιοδικών στο κάθετο μενού, «Αλλαγή φόντου».