Ιβίσκος
Άνοιξη 2018

     Το υπάρχον εκπαιδευτικό μας σύστημα, στο κοινωνικό και πολιτικό του κομμάτι, έχει δομηθεί έτσι ώστε οι μαθητές να [...]

Γίνε η αλλαγή που θέλεις να δεις στον κόσμο

ΑΠΟ: Ματθαιόπουλος Παναγιώτης - Ιαν• 24•18

   Αποτελεί κοινό τόπο πως κάθε «σώμα» παραμένει στην αρχική του θέση έως ότου  μία δύναμη το αναγκάσει να μετακινηθεί. […]

Top