Τομέας Ηλεκτρολογίας. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Ο τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεψν και Δικτύων: •σχεδιάζει και κατασκευάζει ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων και βιομηχανικών χώρων •μετράει και ελέγχει την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης και [...]

αρχείο λήψης

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Άδεια χωρίς εξετάσεις ή προϋπηρεσία: •Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Α’ Ειδικότητας •Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Γ’ Ειδικότητας •Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Δ’ Ειδικότητας με αίτηση/υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία Περιφερειακής Ενότητας, [...]