Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης

  • Πίνακες Το Μουσείο διαθέτει μια αξιόλογη συλλογή πινάκων ζωγραφικής κυρίως από καλλιτέχνες της περιοχής μας. Επίσης, φιλοξενείται για λογαριασμό του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ένα μεγάλο ….