Στήλη 'Γενικά'

Περί φιλίας…

Η φιλία κατέχει ξεχωριστή θέση στη ζωή του εφήβου. Κατά την περίοδο της εφηβείας, οι σχέσεις του εφήβου με τους […]

συνέχεια »

Η Καβαφική ειρωνία

Η πηγή της συγκίνησης στην ποίηση του Καβάφη δε θα ήταν λάθος, αν την αναζητούσαμε στην καβαφική χρήση της ειρωνείας. […]

συνέχεια »
Top