Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο… Στα πλαίσια υλοποίησης ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+, του προγραμματος «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» και σε συνεργασία με τον ΠΑΟΔΑΝ του Δήμου Αγίου Νικολαόυ [...]