ΝΟΗΣΙΣ – Μια νέα αρχή στα επαλ

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, Σας καλωσορίζουμε και αυτήν τη σχολική χρονιά στο Πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Σχέδια Δράσης». Μετά την Πιλοτική Φάση 2017 – [...]