Νεφοπληροφορική (cloud computing)

Η νεφοπληροφορική είναι μια τεχνολογία που χρησιμοποιεί διασυνδεδεμένα κατανεμημένα συστήματα, πολλά μεγάλα υπολογιστικά συστήματα με τέτοια υπολογιστική ισχύ, που να είναι ικανά να εξυπηρετούν ταυτόχρονα [...]