Φαγητό vs Τρόφιμο

Αν και οι δύο λέξεις «φαγητό» και «τρόφιμο» είναι ταυτόσημες στην καθομιλουμένη, χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε ότι: Τρόφιμο είναι οτιδήποτε χρησιμεύει για να τρέφεται κανείς Φαγητό [...]