Η ιστορία της Βαλμάδας

Τουρκοκρατία Συμπεριλαμβανόταν στους λίγους οικισμούς που είχαν αυτονομία. Ανήκε στο βακούφι του Γαζή Εβρενός. Οι περισσότεροι οικισμοί μέχρι την απελευθέρωση του 1912 ήταν τσιφλίκια, όπου τα σημαντικότερα βρίσκονταν ανατολικά [...]

Χωρίς εικόνα

Έθιμα

Λάζαρο: Στο Λάζαρο, μικρά κορίτσια (Λαζαρίνες) βγαίνουν για να τραγουδήσουν, φέροντας στο κεφάλι στέφανα γάμου ή πλεγμένων λουλουδιών και κρατώντας ένα καλάθι για τις προσφορές [...]

Χωρίς εικόνα

Η Βαλμάδα ή Ανατολικό

Το Ανατολικό είναι κωμόπολη της Θεσσαλονίκης. Ανήκει διοικητικά στον δήμο Δέλτα. Έχει μόνιμο πληθυσμό 2.589 κατοίκους (2011). Το Ανατολικό βρίσκεται στην ανατολική όχθη του ποταμού Αξιού και απέχει 25 χιλιόμετρα από την Θεσσαλονίκη. Επί Τουρκοκρατίας, ονομάζονταν Βαλμάδα, εκ [...]