1

«Λογοκρισία στις κουβέντες, λογοκρισία στα άρθρα των εφημερίδων, λογοκρισία στις ταινίες και στο θέατρο, στα βιβλία.»

0

Η δικτατορία ήταν μια πολύ σκοτεινή περίοδος της Ελληνικής ιστορίας και η λογοκρισία δεν επέτρεπε την ελεύθερη έκφραση. Η απόκρυψη γεγονότων και η ωραιοποίηση της [...]