ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΠΟ: ΒΕΡΟΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ - Απρ• 08•13

Οι γυναίκες εξακολούθησαν να διαδραματίζουν  σημαντικό ρόλο στις

678901234στις θρησκευτικές τελετές, στην ανατροφή των παιδιών και στη διατήρηση ενός εύρυθμου οίκου.

Αρκετά στοιχεία για πολλές από τις ασχολίες των γυναικών δίνει το έργο του Ξενοφώντα Οικονομικός. Εκεί αναφέρονται οι οδηγίες που δίνει ο σύζυγος στη νεαρή γυναίκα του.

6789012Εκείνη έπρεπε να επιτηρεί τους δούλους που εργάζονταν  μέσα στο σπίτι, να στέλνει άλλους για τις εξωτερικές εργασίες και να έχει τέλος τη συνολική φροντίδα τους. Είχε την επίβλεψη των υπηρετριών, κατεύθυνε όλες τις δραστηριότητες  μέσα στο σπίτι, αναλάμβανε να εκπαιδεύσει τις δούλες που δεν γνώριζαν να υφαίνουν και είχε την εποπτεία της τροφού που θα μεγάλωνε τα παιδιά της. Πολλά κείµενα αναφέρονται σε συμβουλές προς την μητέρα για την σωστή επιλογή της παραµάνας.  Ανάµεσα στα άλλα προσόντα που θα είχε η παραµάνα, θα έπρεπε να µην έχει την τάση για νύστα, να είναι υπομονετική και κυρίως σεµνή για να µην προκαλεί το σύζυγο της Αθηναίας

ΑΣΗΜΟΜΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Α1

Σχολιάστε

Top