Τι είναι το πρόγραμμα Comenius;

Τι είναι το πρόγραμμα Comenius; Το τομεακό Πρόγραμμα Comenius αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης και στην ενίσχυση

«… I really like greek culture !»

«… I really like greek culture !»

My name is Karoline  and I am 13 years old. I come from Denmark and specifically from a little town

«…this project has been a very good experience!»

(Regina keletsi) COMENIUS JOURNAL TUESDAY I was very happy on this day. In the morning I went to school. After

BULLYING

By : Panagiotis Mauropoulos   Bullying is a big problem .Bullying generally happens when one child or one group of children tries

journal ( by Loukas Papageorgiou)

  Tuesday night, 3 March I, my brother and my mum met Gutmund at school. The first minutes, we are

Top