Εβδομάδα κώδικα

Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας διεξαγωγής δράσεων για την προώθηση του προγραμματισμού στα σχολεία, σε όλη την Ευρώπη. Στο σχολείο μας υλοποιήσαμε δράσεις με τη [...]