Στήλη: Βραβεύσεις – διακρίσεις

Συμμετοχές σε διαγωνισμούς , διακρίσεις και βραβεύσεις σε διάφορους τομείς των μαθητών του σχολείου μας.